Pobierz najnowszą wersję CafeSuite! Wersja 3.70.1

 Rozlicznie PIT 2013 Online

 
 
   

Możliwości CafeSuite

 • Równoczesne kontrolowanie wszystkich stanowisk przez nadawanie im określonych lub nieokreślonych ilości czasu pracy
 • Informowanie administratora o aktualnym stanie komputerów.(wolny, zajęty, administrowany, wyłączony, zablokowany, bez połączenia)
 • W każdej chwili można dowiedzieć się ile danemu klientowi zostało czasu, kiedy rozpoczął korzystanie z komputera oraz ile czasu wykupił. Użytkownik może wybrać jakie informacje mają być wyświetlane oraz w jaki sposób (kolor, czcionka)
 • Powiadamianie administratora gdy klientom mija wykupiony czas (wizualnie lub audio wizualnie)
 • Przenoszenie wykupionego czasu z jednego stanowiska na inne (w wypadku gdy klient zechce się przesiąść lub wymienić z innym klientem)
 • Informowanie klientów kawiarenki o pozostałym im czasie. W każdej chwili klient może sprawdzić ile mu zostało czasu, kiedy rozpoczął korzystanie z komputera oraz ile czasu wykupił, klikając na ikonkę programu
 • Powiadamianie klienta o zakończeniu wykupionego przez niego czasu. Możliwe jest wyświetlanie klientowi stosownego komunikatu. Treść oraz wygląd wiadomości może być całkowicie dostosowana do Państwa potrzeb
 • Osobna obsługa wielu administratorów (pracowników o mniejszych uprawnieniach) i właściciela (pełne uprawnienia)
 • Blokowanie nieużywanych komputerów, aby zapobiec ich nieuprawnionemu wykorzystaniu
 • Prowadzenie dziennika zdarzeń (zapisywane są wszystkie operacje wykonywane przez administratorów), umożliwia to właścicielowi kontrolę pracowników, a zatem i wpływów.
 • Zdalne zamykanie systemu. Nie odchodząc od głównego komputera można zamknąć system, uruchomić ponownie komputer, wylogować użytkownika a nawet wyłączyć komputer, na którym właśnie skończył pracować klient kawiarenki
 • Zdalne wyłączenie wszystkich stanowisk. Dwoma kliknięciami (należy oczywiście potwierdzić) można wyłączyć wszystkie stanowiska w kawiarence o ile tylko sprzęt na to pozwala
 • Automatyczne wysyłanie raportów do właściciela za pomocą poczty elektronicznej.
 • Prowadzenie statystyk pozwalających analizować pracę kawiarenki. Statystyki uwzględniają: liczbę klientów, wpływy za korzystanie z komputerów, wpływy za sprzedaż towarów, ilość sprzedanego czasu, oblężenie stanowisk, średni czas używania stanowiska, najczęściej sprzedawany okres czasu, nie do końca wykorzystany czas
 • Prowadzenie wszelkiego rodzaju raportów. Dostępne są: raport aktywności, raport sprzedaży, raport obsługi, raport karnetów oraz raport szczegółowy.
 • Zarówno statystyki jak i raporty mogą być generowane dla określonych zakresów czasu, dla wybranych stanowisk lub administratorów oraz mogą zostać wydrukowane
 • Prowadzenie dokładnego dziennika sprzedaży towarów oraz usług oferowanych w kawiarence. Towary mogą być dopisywane do rachunku klienta korzystającego właśnie z kafejki lub sprzedawane bezpośrednio. Istnieje możliwość anulowania ostatniej sprzedaży.
 • Dowolne taryfy - program może obliczać należność "płynie" (np. za 50gr każde 5 minut) jak i przedziałami (np. 3zl za pół godziny, a 5 zł za godzinę, itd).
 • Bonusowy czas "na dojście", zaokrąglanie naliczonego czasu, zaokrąglanie należności, określanie dopuszczalnego przekroczenia czasu
 • Anulowanie przypadkowo nadanego czasu (z ograniczeniem dla pracowników)
 • Zamykanie programów (także automatycznie przy wybraniu komendy "Zwolnij stanowisko")
 • Nowe wersje programu przeważnie będą w pełni kompatybilne z poprzednimi, wiec aktualizacja będzie polegać na wymianie jednego pliku cafestation.exe, a cafeagenta można uaktualnić nie wstając z krzesła...
 • Możliwość rezerwacji stanowisk klientom, informowania o zarezerwowanych stanowiskach oraz wpisania klienta bezpośrednio z listy rezerwacji
 • Obsługa karnetów dla stałych klientów kawiarenki. Karnetom mogą być przyporządkowane odrębne taryfy. Sprzedaż karnetów zapisywana jest do raportów.
 • System logowania się stałych klientów - posiadacze karnetów lub opłaconych kont mogą sami się zalogować oraz wylogować z systemu
 • Możliwość anonimowego zalogowania się - klienci mogą rozpocząć korzystanie z komputera bez Twojej ingerencji
 • Możliwość odliczania czasu z karnetu lub narzucenia zwykłego ograniczenia czasowego. Dostępna jest też historia wejść na karnet
 • Możliwość przyporządkowania odrębnych taryf różnym grupom komputerów (np. inne do IRCa inne do gier).
 • Możliwość zdefiniowania zniżek okresowych (np. inne taryfy na weekendy lub w określonych porach dnia).
 • Wcześniejsza informacja lub przypomnienie dla klienta. Może być wyświetlana na chwilę przed upływem wykupionego czasu, nie wymaga reakcji użytkownika. Jej wygląd jest także całkowicie konfigurowalny
 • Tryb administracji stanowisk, w którym pracownicy mogą instalować programy, robić porządki na dyskach, itp.
 • Wyświetlanie wiadomości na komputerze użytkownika w dowolnym momencie z możliwością uzyskania od niego odpowiedzi
 • Zaznaczanie z góry opłaconych stanowisk, nadawanie komentarzy poszczególnym stanowiskom
 • Przypominanie o pozostawionej dyskietce lub płycie CD - zarówno klientowi jak i administratorowi
 • Ściąga z klawiszami skrótów, dzięki której można się nauczyć szybkiej obsługi programu z klawiatury
 • Obsługa czytnika kodów kreskowych umożliwia szybkie logowanie klientów bez potrzeby wprowadzania nazwy użytkownika i hasła
 • Obsługa drukarki fiskalnej umożliwia drukowanie paragonów dla klientów zarówno za wynajem komputerów oraz sprzedaż towarów i usług
 • Kontrola urządzeń, których nie można podłączyć do programu, np. konsol do gier
 • Możliwość wyświetlania należności w dwóch walutach, np. PLN i Euro
 • Definiowanie stawek podatku
 • Nadawanie czasu do określonej godziny w przypadku gdy klient powie, że ma ograniczoną ilość czasu
 • Możliwość dalszego wykorzystywania wyczerpanych kont
 • Możliwość ręcznej edycji pliku dziennika przy odpowiednich uprawnieniach aby usunąć nieprawidłowe wpisy
 • Eksportowanie kont do bazy danych Access 2000
 • System automatycznych kopii zapasowych po każdej operacji dyskowej całkowicie zabezpiecza dane
 • Możliwość wyświetlania dowolnej strony WWW podczas blokady stanowiska
 • Możliwość zastąpienia pulpitu na stanowiskach klienckich dowolną stroną WWW

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23-03-2016

© 2000-2023 SOFCIK