Pobierz najnowszą wersję CafeSuite! Wersja 3.70.1

 


Rozlicznie PIT 2013 Online


Monitorowanie dostępności stron WWW i serwerów
 
 
   

Zamówienie - rozbudowa licencji

Korzystając z tego formularza mogą Państwo zamówić nowe stanowiska lub moduły do wcześniej zakupionej licencji.


Produkt  Cena


45 zł / PC
100 zł
100 zł
250 zł
-10%
Cena netto
Cena brutto

Licencja na program nie podlega dalszej odsprzedaży.

Możesz w każdym czasie rozszerzyć licencję o więcej stanowisk lub o dodatkowe moduły za dopłatą według aktualnego (niekoniecznie obecnego) cennika.

Dodatkowe życzenia i uwagi:

 Zamawiający:

Uwaga: Należy uzupełnić wszystkie pola zaznaczone pogrubioną czcionką.
Imię:
Nazwisko:
uwaga: gdy zamawiasz w imieniu firmy, musisz także podać swoje imię i nazwisko do celów kontaktowych.
Firma:
Email:
Telefon:
Telefon komórkowy:
Faks:
NIP:
Identyfikator klienta:
Adres do faktury:
Jeśli wpiszesz nazwę firmy, nabywcą na fakturze będzie firma.
Jeśli nie, wpiszemy tam Twoje imię i nazwisko.
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:   
Miejscowość:
Adres wysyłki:
Wpisz tylko jeśli wysłać program/licencję na adres inny niż do faktury
Adresat:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Deklaracja

Skąd wiesz o nas?

  Proszę o wysłanie klucza tymczasowego na czas realizacji zamówienia

Wysyłając to zamówienie, zobowiązujesz się wpłacić całość należności za licencję najpóźniej w terminie wskazanym na rachunku. Nie wpłacenie należności w tym terminie spowoduje unieważnienie umowy licencyjnej. Używanie oprogramowania bez uiszczenia opłat licencyjnych stanowi przestępstwo. Umowa licencyjna zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.

Oczekuj potwierdzenia pocztą elektroniczną w ciągu najbliższych 24 godzin (o ile podałeś poprawny email).

Na naszej stronie dostępna jest w pełni funkcjonalna wersja testowa oprogramowania, przed podjęciem decyzji o zakupie proszę zapoznać się z oprogramowaniem i upewnić ze spełnia ono Państwa wymagania. Zgodnie z brzmieniem licencji, autor nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie oprogramowania. Reklamacje nie będą uwzględniane. Wysłanie zamówienia oznacza zgodę na warunki opisane na tej stronie oraz w licencji oprogramowania.

Naciskając ten przycisk oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia i akceptuję je bez zastrzeżeń. Podane dane są prawdziwe i udostępniam je dobrowolnie do celu realizacji zamówienia i dalszych kontaktów, mogących z tego wyniknąć.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23-03-2016

© 2000-2019 SOFCIK